Google Home og en mobil

1 av 5 søk er stemmesøk

20 prosent av alle mobilsøk, altså én av fem søk, er i følge Google et resultat av stemmesøk.

Denne artikkelen vil se nærmere på hva stemmesøk er, hva som er årsaken til trenden og overordnet hva du/din bedrift bør fokusere på i forbindelse med fremtidige søk.

Hva er stemmesøk?

Stemmesøk er den norske oversettelsen av det som i utlandet er kjent som «Voice Search». I all hovedsak handler stemmesøk om å bruke stemmen til å kommunisere, stille spørsmål eller be søkertjenesten utføre en viss kommando – «Finn min nærmeste dagligvarehandel».

Hva skiller stemmesøk fra søk gjort med tekst? Kort oppsummert vil et tekstsøk ofte være korte og enkle, med fokus på nøkkelord. For eksempel «Blomster Hønefoss». Tilsvarende ser vi at stemmesøk gjerne benytter lenger søkefraser som «Hvor kan jeg kjøpe blomster i Hønefoss?». Dette kan være utslaggivende for hvordan du og din bedrift bør vurdere deres strategi på nett, dette kommer vi tilbake til i et senere punkt.

Virtuelle assistenter – Årsaken til stemmesøk?

Med inntoget av personlige assistenter på mobilen, i form av Siri, Google Now og Cortana, får vi en form for kollektiv trening i å benytte stemmen når vi gjør et søk. Dette er spesielt praktisk i situasjoner som når du kjører bil og ønsker å slå opp adressen du skal til, eller om du har hastverk med å notere, og sende, viktige beskjeder før du drar videre til neste sted. Sistnevnte gjelder spesielt i sammenheng med søkertjenestene Amazon Echo eller Google Home. Disse virtuelle assistenter er myntet på hjemmet og daglige aktiviteter. I følge produsenten holder det å si navnet på enheten og hva du ønsker å gjøre. På den måten slipper du å ta opp en enhet, åpne den og finne en korrekt app for å kunne skrive inn viktig informasjon, for eksempel hvis du ønsker å fortelle at flyet blir forsinket og det er behov for å flytte middagsreservasjonen. Virtuelle assistenter er der rett og slett utviklet for å gjøre livet enklere, noe du som bedrift bør fokusere på videre. Hvordan kan du tilgjengeliggjøre, tilrettelegge og forenkle informasjon til dine kunder for stemmesøk?

Hvorfor bør vi fokusere på stemmesøk?

Det er ingen tvil om at det går mye fortere å snakke enn å skrive. Rent praktisk kan vi snakke 110 til 150 ord i minuttet, mens vi tilsvarende kun kan skrive 38-40 ord i minuttet. Det er altså mye tid å spare for de som velger å søke med stemmen, enn dem som søker via tekst. I en hverdag fylt med lite tid og høye krav til effektivitet, kan stemmesøk bli en kjærkommen gjest som forenkler hverdagen, både privat og i arbeidssammenheng. Stemmesøk kan også være sosialt og et godt tilskudd til samtalen, spesielt i forhold til raske svar på en gitt problemstilling; «Hvor er den nærmeste bensinstasjonen?».

Hvordan optimalisere for stemmesøk?

Forespørsler gjort via stemmesøk er altså ofte lenger enn søk gjort via tekst. I følge nettstedet Bruce Clay er forespørslene gjort via stemmesøk 4.2 ord. Tilsvarende ser vi at søk gjort via tekst utgjør 3.2. Dette betyr at stemmesøk er mer spisset, og at innhold i større grad bør fokusere på long-tail forespørsler som begynner på spørreordene hvem, hva, hvor og hvordan.

En fordel for lokale bedrifter

Er du en liten og lokal bedrift, har du lite å frykte når det kommer til stemmesøk. Det er bred konsensus om at de som søker med stemmen ofte er de som søker lokalt. De spør gjerne spørsmål som «Hvor er den nærmeste restauranten i Hønefoss?» eller «Hvor kan jeg kjøpe iskrem i Hønefoss?». Om din bedrift kan svare på dette, vil stemmesøk ha et stort potensiale for din virksomhet videre. For å kunne øke antall potensielle salg vil det være lurt å fokusere på oppføring i Google Maps og sider som Yelp, samt geografisk tilspissing av innhold og korrekt språk til dine personas. Driver du en bedrift som også er myntet på turister, sørg for at innhold også er tilgjengelig på engelsk.

Les også: Derfor bør bedriften din være på Google+

 

Stemmesøk i Norge

Det finnes enn så lenge ingen gode undersøkelser på stemmesøk gjort i Norge, eller hva de faktiske tallene ligger på her til lands. Vi kan anta at stemmesøk i større grad henger sammen med teknologien, og hvor tilgjengelig denne teknologien er. Jo bedre søkeassistentene, som Siri og Google Voice Search blir, jo mer tilbøyelig vil vi være å benytte teknologien. Vi tror likevel at det er på hjemmefronten mye vil skje, med inntog av Amazon Echo, Apples Home app og Google Home, og man kan anta at det først er her det blir akseptabelt å snakke til assistenten.