Sosiale nettverk på mobil

9 tips til hvordan du får i gang ansatte på sosiale medier

Å skape engasjement hos kunder er en utfordrende oppgave i dagens markedsføringsjungel.

Forbrukere ønsker dialog og øyeblikkelige svar. Får de ikke det fra et firma spør de venner, familie og kolleger om svar og anbefalinger. Vi henvender oss generelt mer til de vi stoler på enn til bedrifter, og 84 % av forbrukere sier at personlige anbefalinger påvirker langt mer enn reklamebudskap.

Når det gjelder bedrifter/merker er det noen mennesker forbrukerne hører på: akademikere, eksperter innen industrier og tekniske spesialister. Disse er de mest troverdige talspersonene for bedrifter. Men bedrifter har også mulighet til å påvirke samtalen på en betydningsfull måte via andre ansatte.

Så hvor begynner du? Ved å mobilisere interne støttespillere og aksjonærer, og oppmuntrer dem til å engasjere seg i samtalen.

Bedrifter må sette av tid og resurser til å utdanne og styrke ansatte på sosiale medier. Ved å gjøre det skaper du en lojalitet blant merkevareambassadører, og forbedrer intern og ekstern kommunikasjon. I tillegg øker det merkevarens rekkevidde, og ved gode resultater, også omsetningen.

 

Kom i gang med disse 9 tipsene på hvordan du engasjerer ansatte i sosiale medier:

 

1. Definer bedriftens kultur

Hvorfor gjør du det du gjør? Kommuniser det. Gi folk en grunn til å komme på jobb hver dag. Vis takknemlighet for deres arbeid. Gi dem fordeler. Gjør din kultur så integrert i de ansattes liv at de ikke kan unngå å snakke med venner, familie og andre om det.

2. Lag detaljerte kundeprofiler/personas

Dine ansatte er på sosiale medier, kanskje de allerede kommuniserer med potensielle kunder eller støttespillere?

Bruk verktøy som Google Analytics for å utforme personas. Identifiser ofte stilte spørsmål. Etabler hvor ditt publikum går når de har spørsmål, klager eller ros. Kartlegg hvor det både er ansatte og kunder.

God kommunikasjon med ansatte, så vel som eksterne er en nødvendighet. Er de også investerte i å utvikle produkter/tjenester og spre kunnskap vil det bygge merket og øke overskuddet.

Les også: Kartlegg dine personas og få flere og bedre leads.

3. Identifiser ansatte som allerede er engasjerte i sosiale medier

Få i gang spennende sosial aktivitet. Ansatte har kanskje LinkedIn-profiler eller Twitterkontoer, men er de aktive brukere? Dersom de er det, hvordan? Holder de kontakt med venner og familie? Er de med i grupper som er relevante for din bedrift?

Segmenter ansatte etter engasjementnivå. Gjør noe ekstra for de mest engasjerte. De blir talspersoner for bedriften og utivder sosialt engasjement på en måte du ikke klarer på egenhånd.

Innhold delt av en ansatt skaper ofte mer engasjement enn det som deles av en bedrift/et merke.

4. Oppfordre til tilbakemelding fra ansatte

Det er viktig å ha en sosial mediestrategi på plass. Det er også viktig at ansatte bidrar, det vil gi en følelse av eierskap og stolthet. Lag gjerne en gruppe med ansatte hvor de kan få muligheten til å påvirke strategien fremover. De er verdifulle.

5. Gi ansatte innhold og resurser

Å få ansatte involvert er en viktig del, innhold og resurser en annen.

Kunnskap er makt, og ansatte som er velinformerte om firmaets sosiale mediemål, strategi og regler vil kunne påvirke på best mulig måte sosialt.

Å tilrettelegge for enkel deling vil gjøre det lettere og mer sannsynlig at de deler, da de ikke trenger å selv bruke tid på å finne det som bør deles.

6. La ansatte kommunisere fritt på dine vegne

Det er viktig at ansatte kan kommunisere fritt. Dersom de ikke gjør det vil budskapet mangle troverdighet eller virke påtatt. Det kan skade merkevaren. Oppmuntre de ansatte til å kommunisere med egen stemme. Gi dem innhold, og la dem forvalte det eller modifisere det slik de ønsker. Kanskje opplever du også at en ansatt lager innhold på en ny, frisk måte som du selv ikke hadde tenkt på. Det kan forsterke ditt budskap.

7. Gi opplæring i sosiale medier og følg opp

Kunders behov og forventninger utvikler seg hele tiden, så gi de ansatte jevnlig oppdatert læring og støtte. Sosial mediatrening er i dag like viktig som tradisjonell medietrening var for et tiår siden.

Del ”best practices” for bedriftens aktuelle kanaler. Gjør øvelser med håntering av sosiale mediekriser (PR). Gå over regler og prosedyrer. Del hvordan og hvor ansatte kan finne resurser.

Etabler en lett toveis kommunikasjon når ansatte har spørsmål eller ideer om sosialt engasjement.

8. Test, mål og rapporter resultater

Ansattes sosiale engasjement må ha kvalitative og kvantitative ROI. Kartlegg hvordan det skal måles.

Forutse hendelser og sett referansenivåer på dine initiativ. Kartlegg ansattes sosiale aktivitet mot annen innsats.

Del resultater både med intressenter og ansatte.

9. Vurder innsats og gjenta

Bruk innsikten til å forbedre innsatsen din. Dataene kan brukes til å gi besluttningsmulighet i nåtid på hva og hvordan du skal snakke med kundene.

Del forandringer i sosiale medierettningslinjene med de ansatte. Gi også jevnlige forslag til hvordan man kan levendegjøre samtaler i sosiale medier. Dersom visuelt innhold skaper mer interesse og samtaler, bør du oppmuntre ansatte til å benytte flere visuelle elementer i sin online kommunikasjon.

Så hvordan får du de ansatte engasjert i sosiale medier? Ved å gi dem verktøy, resurser og støtte, og la dem snakke på dine vegne. Du vil fort oppleve flere sosialt aktive ansatte som skaper innhold, øker kjennskap og engasjerer seg i samtaler på vegne av din bedrift.