Persom skriver tekst på en laptop

Åtte tips for å skrive gode tekster på nett

Skriv det viktigste først.

Alle  har dårlig tid, og særlig på nett. Kom til poenget med en gang, så kan leseren selv velge om den har fått nok informasjon eller skal lese videre.

Bruk gode underoverskrifter

Vi scanner tekst, og hopper til det mest interessante. Gode og beskrivende underoverskrifter gjør at leseren kan hoppe rett til avsnittet den er mest interessert i. Korrekte mellomtitler er også positivt for søkesynligheten, da den gir søkemotorene en indikasjon på hva teksten handler om.

Ikke bruk fagtermer og teknisk språk

Med mindre det er meningen, da. Skriv for «folk», og be gjerne en utenforstående om å lese teksten. Tenk over hvem du skriver til, og bruk deres språk. Vi liker minste motstands vei på internett, og om det er noe vi ikke forstår hopper vi ut og går til neste søkeresultat.

Kutt våset

Uttrykket «Kill your darlings» betyr at uansett hvor vakkert formulert en setning ble eller det nye fremmedordet du har lært deg får deg til å høres smart ut, kutt det. Fokuser på det som gir teksten verdi, og ta bort resten – selv om du liker det.

Unngå ikke-hikke

Se på de første ordene i hver setning, ser du at du har skrevet «Vi» i starten av hver setning? Ikke-hikke forekommer når du blir litt for glad i et ord, og gjentar det igjen og igjen. Dette gjør teksten hakkete, og du får hakk i plata. Fremfor å skrive «Virksomheten» sju ganger, kan du bytte ut med ord som “bedriften”, “den”, “virksomhet” og “bedriften din”. Kjør teksten gjennom lesbarhetsindeksen, og se på frekvensordlisten.

Si én ting av gangen

Si én ting av gangen – én ting i hver setning, og ett tema i hvert avsnitt. Dette er en god måte å gjøre teksten kort og konsis, og leseren kan enkelt hoppe til det temaet han eller hun er interessert i.

Illustrer!

Bilder, infographics og videoer fenger og kan få leseren til å bli lenger på siden. Men husk at det ikke er lov å stjele! Noen kilder til gratis bilder, video, grafikk og musikk er:

Les over!

Gi bort teksten til en kollega eller venn, og be dem se etter skrivefeil og kronglete formuleringer. Skriver du om et avansert tema, be gjerne en utenforstående om å lese over og se om den forstår. Ta deg en pause og les over din egen tekst igjen, ofte kan mye kortes ned og fjernes.

 

Vi kan hjelpe deg

Visste du at Idium også kan hjelpe deg med Innhold? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer ditt behov.