mann og kvinne skriver på tavle

Definer og forstå din kunde

Prosessen av å lage enten en kundeprofil eller persona vil hjelpe deg å definere kundens behov ved å forstå deres kjøpsatferd (hva, hvordan og hvor de handler) og enda viktigere, deres motivasjon for å kjøpe.

Dine kunder burde være grunnen bak enhver markedsavgjørelse i din bedrift.Hva er forskjellen mellom en kundeprofil og en persona?

 • en kundeprofil er en enkel, men god beskrivelse av din idealkunde
 • en persona er en fiktiv kunde (med bilde, navn, personlighet osv.) som representerer fellestrekk hos din idealkunde

Skriv inn din bedrifts profil(er) eller persona(s) i Markedsplanen slik at du alltid kan friske opp hukommelsen, samt dele informasjonen med andre nøkkelpersoner/nyansatte.

Å utvikle en persona

Utvikle et bilde av din idealkunde:

 • Hvem appellerer du allerede til?
 • Hvem er dine favorittkunder?
 • Hvem bruker din tjenester mest?

Når du har svaret på disse spørsmålene kan du detaljert beskrive din idealkunde; deres utfordringer, hobbyer og hva de bryr seg om. Dette kan hjelpe deg med å forme en tone/stemme som du kan benytte i markedsaktiviteter.

Substans og avgrensning

For å skape substans og avgrense din første vurdering bør du se på informasjonen i markedsundersøkelser du har utført og svare på følgende spørsmål:

 • Hvem er din målgruppe og hvordan oppfører de seg?
 • Hva er den spesifikke demografien rundt din idealkunde? (alder, sosial status, utdannelse og kjønn)
 • Hvilke aktiviteter, verdier, behov, interesser og meninger har dine kunder?
 • Hvor bor de? Hvilket type miljø finner du dem i?
 • Hvilket språk bruker de? Nøkkelfraser eller sitater de ville brukt for å beskrive sine utfordringer/problemer (som ditt produkt eller dine tjenester kan løse)?

Å gjøre markedsundersøkelser vil hjelpe deg med å avgrense dine personas og gi dem personlighet, slik at du kan lage tilpassede markedsbudskap.

Hvordan vil en kundesegmentering hjelpe?

Markedssegmentering grupperer kunder som har felles fordeler og holdning. Segmenter kan defineres etter: sted, kjønn, industri, etnisk identitet, holdning og fordeler.

Når du har et veldefinert segment blant dine kunder er det lettere å avgrense markedsbudskapet slik at du snakker direkte til dem. Dette resulterer i mer målrettete kampanjer og effektiv markedsføring.

Måten du segmenterer ditt marked på er avhengig av hvilken type bedrift du driver.

Hvordan kan du forbedre ditt tilbud?

Når du har avgrenset din persona kan du skreddersy markedsbudskapet slik at det snakker språket din persona kan relatere seg til og som reflekterer deres ønsker og utfordringer. Å ha en persona vil også gjøre det lettere å markedsføre din bedrift rundt det din kunde virkelig vil ha, ikke det de tror de vil ha, med mulighet for å utføre valg relatert til:

 • hvor og hvordan du skal reklamere/markedsføre
 • hvilke kanaler eller medier du burde bruke
 • hvilket språk du skal bruke