Infografikk på skjerm

GDPR og markedsføring

Den nye personvernforordningen som trer i kraft 25. mai 2018 vil påvirke den digitale markedsføringen din, her kan du lese hvordan.

Har du ikke helt oversikt over hva GDPR er bør du lese dette blogginnlegget først.

Den nye og mye omdiskuterte personvernloven har gitt nye føringer for hvordan vi kan innhente og bruke personopplysninger, noe som igjen vil gå ut over hvordan vi markedsfører oss blant annet via nyhetsbrev og annonsering.

I dag nyter vi godt av kunder og interessenters personopplysninger. På de fleste digitale plattformer kan vi markedsføre oss ved å segmentere på demografiske- og atferdsbasert data fra de elektroniske sporene målgruppen vår har lagt igjen, sånn at vi treffer nøyaktig de personene vi ønsker å nå, med riktig budskap, til riktig tid. Å det ofte uten å ha disse menneskenes samtykke. Det er det slutt på når GDPR trer i kraft fra mai 2018, loven som skal kontrollere at personopplysninger om meg og deg blir innhentet og ivaretatt på en sikker måte, og samtidig gi oss brukere flere rettigheter når det kommer til våre egne opplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson som for eksempel:

 • navn
 • kjønn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • IP-adresse
 • fødselsdato og -nummer
 • sosiale medier-kontoer

Ikke nok med det; for mye av grunnen til at denne loven ble vedtatt er fordi vårt digitale atferdsmønster blir lagret og brukt i kommersiell sammenheng.  Dette kan være atferd som hva du liker å spise, hvilke nettsider du besøker, hva du søker på i søkemotorer, hvilke butikker du handler i, hvor du beveger deg og oppholder deg til enhver tid og så videre. Alle elektroniske spor du legger igjen hver eneste dag er personopplysninger, som igjen er verdifull data for annonsører.

Men det at dataene våre blir ansett som verdifulle og ettertraktet, gjør de også svært sårbare. Og uten et ordentlig lovverk som kontrollerer dette er det ikke sikkert at virksomhetene som besitter disse dataene passer godt nok på dem.

 

GDPR og markedsføring

Hva betyr egentlig alt dette for den digitale markedsføringen din fremover? Når det kommer til personopplysninger og markedsføring er det spesielt tre punkter som er viktige:

 • Aktivt samtykke
 • Tilgang til egne personopplysninger
 • Dropp unødvendig data

 

Aktivt samtykke

Når du skal sende ut nyhetsbrev eller SMS til dine kontakter må de aktivt ha samtykket at de ønsker å bli kontaktet av deg. Samtykke må være frivillig, uttrykkelig og informert. I praksis vil det si at der du henter inn e-postadresser til e-postlisten din må det være en boks der de krysser av at de godtar å bli tilsendt nyhetsbrev. Denne boksen kan ikke være forhåndsutfylt. Dette valget skal personen ta frivillig uten å bli lokket med spesielle fordeler eller at det skal være en forutsetning for å få tilgang til noe annet. Det skal også komme tydelig frem hva personen samtykker til.

Tilgang til egne personopplysninger

Personer som ønsker å få innsyn i opplysningene du har om dem og hvordan de brukes har rett til dette, og nytt for loven er at de også kan få overført denne informasjonen til andre systemer og virksomheter. Personer har også “rett til å bli glemt” som gir hver og en av oss rett til å få fjernet feilaktig og utdatert informasjon om oss selv.Personopplysningene dere har lagret skal og bør derfor være lett tilgjengelig sånn at de som måtte ønske det har tilgang til sin egen data, og det må du legge til rette for.

Dropp unødvendig data

Med GDPR må du rettferdiggjøre all data du har lagret på hver enkelt person. Sørg derfor for at du innhenter informasjon du faktisk har nytte av og kan gjøre rede for, i stedet for å hente inn data du ikke trenger.

Flere blogginnlegg om GDPR:

Hva er GDPR?

GDPR og cookies

GDPR og nettsider

GDPR og SMS-markedsføring

GDPR: Hva gjør du med dataen du har i dag?

Se video fra vårt GDPR-seminar