Person holder mobil og kaffe

GDPR og SMS-markedsføring

Mange bedrifter bryter allerede dagens retningslinjer for SMS-markedsføring. Her er det du trenger å vite om dagens regler og den nye personvernloven.

Har du ikke helt oversikt over hva GDPR bør du lese dette blogginnlegget først.

Den nye og mye omdiskuterte personvernloven har gitt nye føringer for hvordan vi kan innhente og bruke personopplysninger, noe som igjen vil legge klare regler for hvordan bedrifter markedsfører seg på SMS. Mange bedrifter bryter allerede Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via SMS, så her er det definitivt et forbedringspotensial. For når GDPR trer i kraft 25. mai 2018 vil bedrifter som bryter med det nye lovverket risikere saftige bøter.

Aktivt og frivillig samtykke

For at bedrifter i det hele tatt skal kunne sende markedsføringsbudskap direkte til individer via e-post og SMS må personen på forhånd ha gitt samtykke til dette, slik er også reglene i dag.

Nytt for GDPR er punktet om frivillighet. Når den nye personvernloven trer i kraft må personer gi et aktivt og frivillig samtykke, i et eget punkt, om at de ønsker å få tilsendt SMS fra bedriften. Dette valget skal personen ta frivillig uten å bli lokket med spesielle fordeler eller at det skal være en forutsetning for å få tilgang til noe annet. Det skal også komme tydelig frem hva personen samtykker til, og det kan ikke være en forhåndsavkrysset boks. Personen må selv huke av dette valget.

Retten til å bli glemt

Personer som får tilsendt SMS må til enhver tid ha mulighet til å angre og motsette seg å motta tekstmeldinger med salgsbudskap – og sånn er reglementet i dag også. Det skal også være enkelt å melde seg av. Det vil si at i hver SMS du sender må du også informere om hvordan de kan slutte å motta slike varsler fra deg, og her er det dessverre mange bedrifter som ikke har fulgt med i timen.

Hva skjer om bedrifter bryter loven?

Brudd på loven kan i verste fall medføre bøter på opptil 4 prosent av en den samlede omsetningen til virksomheten eller 20 000 000 euro. Det er den høyeste summen som gjelder.

Flere blogginnlegg om GDPR:

Hva er GDPR?

GDPR og markedsføring

GDPR og nettsider

GDPR: Hva gjør du med dataen du har i dag?

GDPR og cookies

Se video fra vårt GDPR-seminar