Hvor kommer besøkene til nettsiden fra?

Å tolke dataene fra Google Analytics, er ikke så komplisert som mange tror. En viktig del av dette, er å se fra hvilke kilder trafikken kommer fra.

Under følger en rask oversikt over de fire vanligste kildene:

Organisk trafikk

Organisk trafikk er definert som besøkende som kommer kommer rett fra det organiske resultatet i søkemotorerer som Google og Bing. Her har brukeren funnet nettsiden din ved å for eksempel søke på «Rørlegger Hønefoss». Dersom du har kvalitetsrikt innhold på nettsiden din som omhandler dette temaet, vil siden din mest sannsynlig dukke opp i search engine results page, eller resultatsiden, på godt norsk. Jo bedre du rangerer for konkurransedyktige søkeord, jo mer organisk trafikk vil du få på nettsiden din.

 

Direkte trafikk

Direkte trafikk er betegnelsen på de som besøker deres nettsted ved å skrive nettadressen direkte i URL-feltet, eller som besøker dere via lagrede bokmerker. Dette er altså besøkende som ofte allerede kjenner til deres virksomhet. Det er viktig å være klar over at ofte har disse besøkende i utgangspunktet blitt kjent med din bedrift gjennom søk, noe som understreker viktigheten av en sterk tilstedeværelse i søkeresultatene.

 

Google Ads

Googles annonsesystem er et system der hvem som helst kan by på annonseplass koblet til spesifikke søk. Her ser vi ofte et annet bruksmønster enn hos organisk trafikk. Besøkende via betalte annonser, oppholder seg gjerne på nettsiden over kortere tid og har en høyere fluktfrekvens. Samtidig ser vi ofte at de har en høyere konverteringsfrekvens enn andre grupper.

 

Facebook

Dette er besøkende som enten kommer via betalte annonser fra Facebook, eller som har klikket seg inn via en lenke fra din profil.

 
Kvalitet på trafikken

Vi skal nå se på de ulike elementer som indikerer hvorvidt trafikken er av god eller dårlig kvalitet. De vanligste punktene er:

  • Flutktfrekvensen – evaluer om den er for høy eller om den er lav nok • Se hvor lang tid brukerne i snitt har brukt på nettstedet
  • Se hvor mange sider i snitt som har blitt besøkt

Brukerne av de ulike kildene har forskjellige atferdsmønster, dette bør du ta hensyn til du når evaluerer trafikken til ditt nettsted.

For organisk trafikk ser man ofte en lavere fluktfrekvens, og de besøkende oppholder seg som regel over lengre tid på nettstedet. Betalte annonser derimot, får ofte trafikk som er preget av høyere fluktfre- kvens. Et annet bruksmønster er besøkende fra mobil. Her ser vi igjen høy fluktfrekvens sammenlignet med besøkende fra andre kilder, og brukerne er sjeldent innom mange undersider per økt.

Det som er viktig når man skal analysere dataen fra Google Analytics, er å se på tallene samlet. Så en høy fluktfrekvens er ikke nødvendigvis negativt, det kommer an på hva din intensjon med kampanjen eller undersiden er. Samtidig er det ønskelig å ha så lav fluktfrekvens som mulig, og alt under 50 % anses som akseptabelt av Google.