To kvinner foran PC-skjerm

Kartlegg dine personas og få flere og bedre leads

Alle kjenner til begrepet målgruppe, men kjenner du til personas? Når du vet hvem dine personas er kan du kommunisere bedre og målrette markedsføringen din mot de riktige menneskene. Resultatet er bedre og varmere leads. 

Når vi snakker om målgruppe snakker vi gjerne om kjønn, alder, bosted og inntekt – altså demografi. En persona er mye mer enn som så.

Markedsfør deg mot de riktige menneskene

Personas er delvis fiktive, generaliserte kakrakterer som beskriver ulike behov, mål og observerte mønstre hos eksisterende og potensielle kunder. Når du har funnet hvem personasene til din bedrift er; så retter du all din markedsføring mot en av disse.

I tillegg til informasjonen du har om målgruppen så vil du ha en langt bedre forståelse av hvem personasene dine er. Hvilket type språk de bruker, hvilke utfordringer de har både privat og på jobb, hvor de befinner seg på nettet etc.

All denne informasjonen hjelper deg å produsere innhold som er spesielt tilpasset nettopp dem. Det vil også gjøre det enklere å målrette seg mot de riktige menneskene uten at du «plager» eller irriterer andre.

Idium har for øyeblikket tre personas. Vi har valgt å gi dem navn som er lette å huske: Byggmester Bob, Didrik Direktør og Guri Gründer. Hver gang vi skriver et blogginnlegg eller poster noe i sosiale medier så henvender vi oss til en av disse. Det er nemlig ikke mulig å snakke til alle tre samtidig.

Slik finner du dine personas

Å finne sine personas kan være en tidkrevende og omstendig jobb, men det vil være verdt innsatsen. Til å begynne med bør du gjennomføre dybdeintervjuer med minst ti eksisterende kunder. Gjerne flere, men ti er en god begynnelse.

I dette dybdeintervjuet er det sju sett med spørsmål du vil ha svar på:

 1. Finn hva deres rolle er
  Hva er jobben deres, jobbtittel, hvordan måles de, hvordan ser en typisk dag ut, hvilke verktøy bruker de, hvem rapporterer til de og hvem rapporterer de til?
  2. Finn ut hva deres mål er
  Hva motiverer de, hva legger de i det å ha suksess i jobben?
  3. Finn ut hva deres utfordringer er
  Hva er deres største utfordringer og hvordan løser de dem?
  4. Finn ut mer om selskapet de jobber i
  Hvor mange ansatte har de? Hvilken bransje er de i? Hvor stort er selskapet (antall ansatte og resultat)?
  5. Finn ut hvor de går for påfyll
  Hvor finner de ny informasjon? Hvilke tidsskrifter eller blogger leser de? Hvilke sosiale medier bruker de?
  6. Personlig bakgrunn
  Alder, sivilstatus, barn, utdannelse etc.
  7. Handlepreferanser
  Hvordan foretrekker de å ha kontakt med selgere? E-post, telefon eller personlig. Bruker de Internett for å gjøre research på selskaper? I så tilfelle; hvilke sider bruker de for å lete?

Under intervjuene må du være årvåken. Legg merke til vokabularet deres. Få med deg ord og uttrykk de bruker, hvilke referanser de bruker, tonen i språket etc.

Analyser resultatene og finn fellesnevnere for de du har intervjuet. Kanskje har du bare én persona, eller kanskje har du tre.

Med personas blir digital markedsføring enklere og mer treffsikkert. Da kan du for eksempel skrive et blogginnlegg på Byggmester Bobs premisser. Du bruker ord og uttrykk som du vet han bruker, eksemplene du bruker kan du knytte seg opp mot interesser du vet han har, og du kan komme med løsninger på utfordringer som du vet Byggmester Bob har.

Det samme gjelder målretting i sosiale medier. Hvis du vet hvilke sosiale medier personasene dine er i, så slipper du å kaste bort tid på sosiale medier hvor du ikke treffer potensielle kunder.

For Idiums del så vet vi at våre personas i all hovedsak er på Facebook og LinkedIn. Derfor legger vi mest tid og ressurser på disse to kanalene. For det er her vi kan få noe igjen for å være synlige.

Spørreundersøkelse

I I tillegg til dybdeintervjuer kan du også gjennomføre en spørreundersøkelse blant dine eksisterende kunder. Det er de samme spørsmålene du ønsker å få svar på, men du mister nyansene i språket og måten de uttrykker seg på.

Les også: 5 konkrete resultater bedrifter får av å være i sosiale medier.

Dersom du har mange kunder er dette allikevel en fin måte å kartlegge de på. Gjennom en spørreundersøkelse blir det også lettere og se trender og likhetstrekk.

Telefonintervjuer er også et godt alternativ.

Juster etterhvert

Personas blir sjelden perfekt på første forsøk og det er heller ikke statisk. Kanskje oppdager du etter stund at en av personasene dine ikke jobber i en bedrift med 30 ansatte, men med 10 ansatte. Dette vil ha noe å si for målrettingen blant annet på LinkedIn.

Som med alt annet må du måle å følge med på i hvilken grad du treffer. Er det ikke fulltreffer må du justere de ulike personasene.

Spørsmål? Spør oss i Idium her!