Kvinne med laptop og kaffekopp

SEO for SaaS-bedrifter

Søkemotorene er og blir den viktigste markedskanalen for en stor andel norske bedrifter - og ikke minst for de som lever av å levere digitale løsninger. Dersom spådommene om en utvidet bruk av hjemmekontor i kjølvannet av Covid-19 slår til, vil særlig SaaS-markedet bli enda mer konkurranseutsatt. Derfor er det meget viktig at SEO har en sentral posisjon i selskaps markedsplan.

Det er praktisk talt umulig å koke ned samtlige SEO-tips i ett innlegg, derfor har jeg her valgt å trekke frem de rådene som gjelder SaaS-bedrifter spesielt. Disse kommer i tillegg til andre etablerte best practises som rask innlasting, mobilvennlighet og det å ha et nettsted i generell god teknisk forfatning. 


Kjenn din målgruppe

Joda, jeg er fullstendig klar over at det sier seg selv. Vi har alle vært på seminarer hvor selverklærte guruer med store briller og for trange bukser langer ut om viktigheten av å kjenne sin målgruppe. Men dette er ofte noe som glipper i arbeidet med å oppnå en god og relevant organisk synlighet. Mange selskaper bruker mye tid og ressurser på å blogge om tekniske nyvinninger og smale tematikker de selv synes er interessant, men er det egentlig dette målgruppen din er ute etter å vite? Er det den potensielle superbrukeren du ønsker å nå på dette stadiet, eller er det mellomlederen som er ute etter å vite hvordan avdelingen kan spare tid og penger ved å benytte seg av skybasert programvare? Man skal selvfølgelig ikke undervurdere effekten av å nå sluttbruker av programvaren da de ofte har en stor påvirkningskraft, men vær påpasselig med å ikke glemme beslutningstaker som kanskje ikke har den største tekniske innsikten.


Tenk long-tail SEO

Veldig kort forklart er “long-tail SEO” praksisen å bevisst gå etter søkefraser som inneholder tre eller flere ord. Eksempler på dette kan være “Skybasert programvare for regnskap”, “Hvorfor velge SaaS” eller noe så enkelt som “Hvordan fungerer SaaS?”. Dette er søkefraser med relativt lavt månedlig søkevolum, men det er ukomplisert å lage innhold som innfrir intensjonen bak disse søkene. Det er også mye lettere å snakke rett til de ulike målgruppene, da personene som utfører søket “Skybasert programvare for regnskap” er ute etter noe meget konkret.
Konkurransen i det organiske søket er dessuten lavere enn ved de mer generelle søkene som “SaaS”, noe som muliggjør en god organisk rangering relativt raskt. Samlet sett er det dessuten en stor sannsynlighet for at søkevolumet knyttet til disse long tail-søkene er større enn de generelle søkefrasene.


Ved å bygge synlighet rundt denne typen long-tail søkefraser, vil du også se en økning i konverteringsraten. Jo mer spesifikt søk som gjøres, jo mer spisset innhold og Call-to-Action kan du nemlig lage.


Lag innhold - mye innhold

Som du kanskje skjønner av foregående punkt, skal det ofte mye innhold til for å nå målgruppen og innfri deres søkeintensjon. Konkurransen er sterk og spørsmålene er mange. Derfor må du gi bedre og flere svar enn hva deres konkurrenter klarer. Eventuelt må du ta sikte på å besvare spørsmål som dine konkurrenter ikke evner å besvare i deres innhold. Her vil en søkeordsanalyse være nyttig. Denne søkeordsanalysen bør være grunnlaget til en innholdsstrategi.

En grundig og langsiktig innholdsstrategi vil gjøre innholdsjobben både motiverende og målbar. Enten dere lager innholdet selv, eller outsourcer det til et byrå, vil en strategi gjøre det lettere å se konkrete resultater av satsingen. Strategien bør ikke bare ta utgangspunkt i organisk synlighet og hva dere ønsker å bli synlige på, men også hvordan dere ønsker å fremstå som bedrift. 


Ikke gjem gullet

Det å lage “premium” innhold for betalende kunder er en velprøvd strategi, og for mange er det noe som fungerer meget godt. Det viser seg dog at det å gjemme premium innhold bak en innlogging eller betalingsmur, ofte er ensbetydende med å bevisst unnlate å trekke frem konkurransefortrinn. Dersom programmets brukervennlighet er noe dere er stolte av, vis det fram! Ikke gjem det bak en betalingsmur i form av en billig “walkthrough”-video. Om du ønsker å gi noe ekstra til kundene, kan kanskje personlig oppfølging eller skreddersydde kurs være bedre alternativer.


Husk strukturerte data

Det har blitt skrevet mye om bruk av strukturerte data i form av JSON de siste årene, men likevel er det forbausende få nettsteder som benytter seg av dette. Ved å benytte seg av dette på blogginnlegg, produktsider, apper, osv. blir det lettere for søkemotorene å vite hva hver enkelt side omhandler, og hva som er formålet. Eksempelvis bør en “Ofte stilte spørsmål”-side utstyres med strukturert data i form av “FAQ”, mens på landingssiden for programvaren kan det benyttes “SoftwareApplication”. Dette er forholdsvis enkle tiltak, som kan resultere i forbedret synlighet på bekostning av konkurrenten som ikke følger tilsvarende praksis.


Oppfordre til (reelle) brukeranmeldelser og caser

Er det noe innkjøpere er opptatt av, så er det resultater i form av besparelser eller gevisnt. Om du kan vise til et antall bedrifter som enten har spart penger, oppnådd bedre resultater eller fått en bedre hverdag som følge av deres programvare, bør du sørge for å få det tydelig frem på nettstedet. Når disse casene skal skrives bør du få med hvem kunden er, hvilke utfordring kunden hadde, og hvordan utfordringen ble løst ved hjelp av det aktuelle produket. Ikke bare er dette med på å bygge troverdighet hos nettstedets besøkende, det kan være med på å gi deres nettsted en høyere opplevd troverdighet i Googles øyne, noe som gir utslag i forbedret rangering.


Gjør deg fortjent til lenker fra andre nettsteder

Dette er nok det mest utfordrende punktet. Lenkebygging er noe de fleste velger å ikke jobbe aktivt med, da det kan føles ubehagelig å ta kontakt med fremmede, Dessuten er det fort gjort å bevege seg inn i “black hat”-territorium, noe som kan resultere i en negativ utvikling i organisk synlighet. Det er likevel slik at en solid mengde relevante lenker fra andre nettsteder er en av de viktigste faktorene for å oppnå en god rangering i søkemotorene. Se gjerne på det som at andre aktører går god for dine produkter og/eller innhold, og mener det er av så høy kvalitet at det er verdt å henvise sine brukere videre. Her kan det være lurt å starte med å kontakte partnere og eksisterende kunder, og kanskje sende programmet til test hos en uavhengig aktør. Vær bare påpasselig med å gjøre dette på en seriøs måte, og unngå for all del å betale for lenker fra lugubre nettsteder.


Hva nå?


Nå har du fått noen konkrete tips til hvordan du kan gå frem for å øke synligheten rundt bedriften og løsningene dere leverer. Dette lar seg fint kombinere med andre former for digital markedsføring, men det kan også stå alene. For en en god SEO-strategi overlever alle midlertidige kampanjer, og kan være en bidragsyter til vekst i mange år fremover.