En mann forann en brainstorming tavle

Skriv markedsplan for bedriften

Sett deg mål som får bedriften videre!

En av de viktigste verktøyene for små og mellomstore bedrifter er å utvikle en markedsplan.

En effektiv markedsplan kan fungere som et referansedokument som kan hjelpe deg med å gjennomføre strategien din, og møte kundenes behov.

Når du skriver en markedsplan må du ha klare mål, samt en idé om hvordan du skal nå disse. En god plan inneholder realistiske og målbare mål; inkluderer budsjetter og handlingsplaner, samt fordeler ansvarsområder.

Dersom ansvaret for markedsføringen faller på en person, eller du driver et enkeltpersonsforetak kan du vurdere å søke utenfor bedriften etter bistand. Markedsføring krever konstant innsats, vurdering og oppfølging.

 

Les også: Tips til effektiv markedsføring for små bedrifter.
 

Å planlegge bedriftens markedstiltak bør være en pågående aktivitet. Forhold, så vel som din bedrift, er i konstant endring og utvikling. Det er viktig at du går over ideene og strategiene du har satt i planen. Ved å bruke planen din som referanse kan du forsikre deg om at bedriften fortsetter å utvikles i riktig retning.

Hvorfor trenger du en markedsplan?

En god markedsplan vil fungere som et referansedokument for alle markedsaktiviteter gjennom året. Har du satt realistiske og målbare mål, som inkluder budsjetter, en handlingsplan, samt fordeling av ansvar vil gjøre markedsarbeidet mye enklere.

Det vil i tillegg kunne være et verdifullt dokument dersom noen skal ta over markedsføringen.

Hva skal du inkludere i en markedsplan?

Formen på en markedsføringsplan vil nok variere fra bedrift til bedrift, men en god markedsplan omhandler generelt samme informasjon.

Innholdet i din plan bør (minst) inkludere:

 • Mål for det kommende året
 • Ansvarsfordeling
 • Budsjett
 • Nøkkelbudskap
 • Strategisk prioritering av aktiviteter
 • Opplegg for måling
 • Målgruppe
 • Oversikt over kanaler
 • Aktiviteter

I tillegg kan det være ting som er unikt for din bedrift som er fint å ha samlet og lett tilgjengelig.

En bakgrunnsanalyse

Dokumenter noe bakgrunnsinformasjon eller historie om din bedrift og fremhev mulighetene og utfordringene dere har møtt. Dette hjelper deg med å definere bedriftens kvaliteter og forutsetninger, samt muligheter i markedet. Dette kan også spille en viktig rolle i å møte kundens behov.

Hva er dine markedsmål?

Hva ønsker du at din markedsplan skal oppnå? Vær spesifikk.

Dine mål er muligens finansielle, med mål om å øke salg.

Eller markedsfokusert; for å bygge merkevare og øke kjennskap til ditt produkt.

En effektiv måten å definere dine markedsmål (og sikre at ting går som smurt) er å gå ut ifra akronymet SMURT:

Spesifikke: kartlegg klare mål.

Målbare: hvordan kan du måle handlinger?

Utrette: hvordan skal målene nås?

Realistiske: har du kunnskap og riktige resurser til å nå dine mål?

Tidsperspektiv: ha klare tidsrammer for når du skal nå målene dine.

En markedsstrategi og markedsmiksen

En effektiv strategi vil hjelpe deg med å definere en generell retning for markedsplanen din. Den vil også kunne være med på å forme hvordan du skal kunne markedsføre dine produkter/tjenester på en måte som tilfredsstiller kundene dine.

Elementene av din markedsstrategi refereres ofte til som markedsmiksen. Miksen inkluderer P’ene i markedsføring, som har gått fra 4 til 7 stykk på grunn av sosiale medier:

 • produkt (eller tjeneste),
 • pris,
 • plass
 • påvirkning
 • personlig tilpassing
 • «participation» = deltagelse
 • «permission» = tillatelse

Det handler om en større grad av sosial interaksjon, og eksempler på dette er chat-funksjoner, kommentar-funksjoner, rangerings-funksjoner og deling av filer som fotoalbum på Facebook og video-opplastning på YouTube.

Organisasjonens utvikling

Organisasjonens utvikling overses ofte i en markedsplan. For eksempel; dersom ditt mål er å øke kundebasen med 15%, og du må på grunn av dette øke antall ansatte med 10%, vil noen av spørsmålene være; har dere plass i dagens lokaler? Kan du sette bort noen oppgaver?

Det er viktig å vurdere og dokumentere slike avgjørelser i planen deres.

En evaluerings- og overvåkingsplan

For å forsikre deg om kontinuerlig forbedring og utvikling, er det viktig å teste og måle resultatene av dine markedsaktiviteter. Uansett hvilken prosedyre og teknologi du velger å bruke, vil formell evaluering og overvåking hjelpe deg å forstå effektiviteten av din markedsføring og avkastning på din investering (ROI).

En oppsummering og støttende dokumentasjon

Din oppsummering av markedsplanen burde inneholde de viktigste komponentene av markedsplanen. Se på det som et raskt referanseverktøy du kan benytte for å holde stødig kurs mot målene dine.

Bruk denne delen av markedsplanen til å referere og legge ved dokumenter som støtter opp under krav og antakelser du har presentert i markedsplanen.