Analyseverktøy på PC-skjerm

Slik beregner du verdien av SEO

At SEO har påvirkning på bedriftens bunnlinje er hevet over enhver tvil. Nordmenn utfører millioner av søk på internett hver eneste dag, og Google har for lengst blitt mange bedrifters viktigste markedsføringskanal.

Dette har ført til at stadig flere norske bedrifter virkelig får øynene opp for SEO, og mange benytter seg av et mediebyrå til å gjøre denne jobben for seg. Men hvor lønnsomt er egentlig SEO? Er det verdt å betale for?

 

I møte med byrå er det naturlig å stille spørsmål om hva deres strategi er for din bedrift, hva er konsulentenes kompetansenivå, og ikke minst: Hva koster det, og hva kan jeg forvente å få igjen for investeringen? I denne artikkelen skal jeg gi deg en formel du kan bruke for å enkelt kalkulere verdien av SEO for din bedrift.

 

Formelen for søkemotoroptimaliseringens verdi

 

For å kunne beregne verdien av SEO, må vi først kartlegge to faktorer:

  • Hva betaler vi for jobben
  • Hva får vi igjen

Hva dere får igjen for investering kan oppsummeres i en enkel formel:

 

Totalt antall månedlige søk x klikkrate fra Google x Verdi per økt

 

For å komme frem til et svar må vi altså vite følgende:

  • Månedlig søkevolum
  • Omtrentlig klikkrate
  • Verdien av en økt

I dette eksempelet vil jeg ta utgangspunkt i noe som angår oss alle: Tannlegebesøk. I min hjemkommune Lørenskog er det en rekke tannleger, og de kjemper i hovedsak om de samme kundene. Derfor er det ekstremt viktig for disse aktørene å rangere godt i Googles organiske søk. I dette eksempelet skal vi ta for oss en tannlege som ønsker å rangere på førsteplass for “tannlege lørenskog” og relaterte søk.


Estimer månedlig søkevolum

 

Månedlig søkevolum er et mål for gjennomsnittlig antall søk som utføres på aktuelle relevante søkeord hver måned. Det finnes en rekke verktøy som lar deg kalkulere dette, deriblant Ahrefs og Googles egen søkeordplanlegger. Vi velger ut følgende søkefraser vi ønsker å fokusere på:

 

Tannlege Lørenskog: 400 søk i måneden
Lørenskog tannlege: 70 søk i måneden
Tannlege i Lørenskog: 60 søk i måneden
Tannlegevakt Lørenskog: 60 søk i måneden
Tannklinikk Lørenskog: 10 søk i måneden

 

Dette gir oss et samlet søkevolum på 600 søk i måneden vi ønsker å være synlig på. I tillegg kommer en lang rekke relaterte søk, eksempelvis søket “tannlege” utført av personer som befinner seg i Lørenskog (og som dermed genererer lokale treff), og søk som dreier seg om de utallige ulike tannlegebehandlingene. For enkelthetens skyld velger vi i dette eksempelet å ikke ta med disse.

 

Kalkulering av klikkraten

 

Hvor stor prosentandel som klikker seg inn til nettstedet ditt fra Google, avhenger av hvilken posisjon ditt nettsted rangerer for det aktuelle søket. I følge Backlinko er den gjennomsnittlige klikkraten for førsteplassen i Google 31,7 %, noe som stemmer overens med hva vi i Idium også opplever er tilfellet for våre kunder. Hva som er din nåværende klikkrate finner du enkelt i Google Search Console. Da vi ikke kan regne med å rangere på førsteplass for alle søk til enhver tid, tar vi utgangspunkt i en gjennomsnittlig klikkrate på 20 % for de 600 månedlige søkene vi har med i eksempelet - dette vil være et resultat av en meget god jobb med SEO på nettstedet.

 

Estimere verdien av en økt

 

Dersom du driver en nettbutikk er det en smal sak å kalkulere hvor mye hver økt gir bedriften din i kroner og øre. Dessverre er det ikke like lett dersom du driver en bedrift som ikke selger direkte over nett, slik som de fleste tannleger. Det du derimot kan gjøre er å sette opp konverteringssporing, for å på den måten se hvor mange som klikker på telefonlenker og e-postlenker, eller fyller ut kontaktskjema. Med denne metoden vil du derimot ikke få med de som ikke klikker på lenken, men som manuelt taster inn telefonnummeret på telefonen, eller på en en annen måte tar kontakt med deg på et senere tidspunkt. Dette vil altså være et estimat. Benytter du deg av et bookingsystem, vil det også være mulig å sette opp konverteringsfrekvens i form av antall bookinger per besøk på nettstedet.

La oss anta at de aller fleste som utfører søket “tannlege lørenskog” har behov for en tannlege. En konverteringsfrekvens på 10 % er i de fleste tilfeller høyt, men i dette tilfellet kan vi regne med at det er realistisk. Hvakostertannlegen.no estimerer per juni 2020 at gjennomsnittsprisen for undersøkelse, middels fylling og rotfylling av tann ligger på 5 819,-. Dette er nok noe høyere enn hva som er gjennomsnittet for hvor mye en pasient legger igjen hos tannlegen. Vi tar derfor utgangspunkt i et snitt på 3000 kroner per pasient.

 

Hver økts verdi blir da 10 % x 3000 = 300 kroner.


Verdien av SEO er langsiktig

 

Om vi tar utgangspunkt i at det utføres 600 søk i måneden på relevante søkeord, med en klikkrate på 20 %, får vi følgende regnestykke:

 

600 x 0,20 x 300 = 36 000 kroner per måned fra SEO.

 

Men vi ville jo vite om det lønte seg med SEO. For å vite det, må vi ta investeringen med i beregningen. La oss si at vi i dette tilfellet har et relativt godt utgangspunkt for å rangere godt organisk, og har valgt å bruke 90 000 kroner på SEO-tiltak for å forbedre rangeringen ytterligere. Da får vi følgende ROI, eller return on investment:

 

ROI = [(NOK36000 – NOK90,000) / NOK90,000] x 100 = - 60

 

Så ROI for første måned er - 60 %. Dårlige nyheter? På ingen måte. Å vurdere en langsiktig satsing som SEO etter én måned vil være uheldig, og kan føre til at man gjør beslutninger på feil grunnlag. Om vi antar at vi oppnår gode rangeringer for søkeordene vi har plukket ut, med en klikkfrekvens på 20 %, og vi opprettholder det i 12 måneder, vil regnskapet se slik ut:

 

36 000 * 12 = 432 000 kroner. Altså en ROI på 380 % over 12 måneder.

 

Dette er et realistisk eksempel på hvordan en godt planlagt og gjennomført SEO-strategi kan mangedoble investeringen. Det hører også med til historien at når du først har oppnådd gode rangeringer på enkelte søkefraser, vil det bli enklere å oppnå resultater på andre søkefraser- og tematikker. SEO-arbeid skaper altså synergier som ofte strekker seg forbi de målene vi opprinnelig startet å jobbe mot.

Dersom du skulle ha noen spørsmål om Idiums SEO-leveranser, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ønsker du å vite hva vi kan gjøre for din bedrift? Book gjerne en uforpliktende avtale med en av våre rådgivere.