Screenshot fra Facebooks audience manager

Slik oppretter du et speilpublikum på Facebook

Etter at du har opprettet et speilpublikum vil det bli klart til bruk når du skal opprette en annonse i Annonseadministrasjon eller Power Editor:

  1. Gå til Publikum.
  2. Klikk på rullegardinmenyen Opprett publikum, og velg Speilpublikum.
  3. Velg kilden.
  • En kilde kan være et egendefinert publikum som ikke er opprettet med en datapartner,  pikseldataene dine, mobilappdataene dine eller fans av siden din.
  • Vurder bruk av en gruppe på 1000 til 50 000 personer bestående av de beste kundene dine. Baser denne gruppen på total verdi, transaksjonsverdi, total bestillingsverdi eller engasjement.

4. Velg landet/landene der du vil finne en lignende gruppe mennesker.

5. Velg størrelsen du ønsker på publikummet, med glidebryteren.

Merk: Du kan ikke redigere størrelsen på publikummet etter at du er ferdig med å opprette speilpublikummet. Du må i så fall opprette et nytt i stedet.

6. Klikk på Opprett publikum.

Vær oppmerksom på at det kan ta fra 6 til 24 timer før speilpublikummet er opprettet. Publikummet blir så oppdatert hver 3. til 7. dag så lenge du fremdeles målretter annonser aktivt mot det.

Du behøver ikke å vente på at speilpublikummet skal oppdateres for å bruke det for annonsemålretting.

Du kan se når speilpublikummet ble oppdatert ved å gå til Publikum-siden og finne datoen i kolonnen Tilgjengelighet (kilde: Facebook)