Slik utfører du en søkeordsanalyse

Veien til toppen av Google er lang, og de aller fleste vil aldri nå helt til toppen. For å sikre at du har de beste forutsetningene, er det viktig å gjøre et godt stykke forarbeid. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan du kan utføre en søkeordsanalyse for å ikke bare se en økning i trafikk til nettstedet, men også en økning i omsetning.

Alt starter med temaer

Uansett om du driver en nettbutikk eller en annen form for nettbasert virksomhet, vil det være relativt lett å komme opp med tematikk du ønsker å ta med i en søkeordsanalyse: Dine produkter og tjenester er et naturlig sted å begynne.

La oss si at du er en fotograf som tar på deg oppdrag i Oslo. Da vil noen naturlige temaer være:

“Fotograf”
“Fotograf Oslo”
“Bryllupsfotograf Oslo”

…og mye mer.

Dette vil i stor grad ligge til grunn for det videre arbeidet, så sørg for at du bruker nok tid på dette punktet.

Les også: Hvordan kan SEO fungere for deg?

 

Hvilke søkeord rangerer du og dine konkurrenter for i dag?

Hele poenget med en søkeordsanalyse er å finne inspirasjon til innhold som gjør at du kan rangere høyt på relevante søkefraser. Derfor må du starte med å finne ut av hvilke søk du og dine konkurrenter rangerer for i dag.

Bruk Google Search Console

Om du har snakket med meg om SEO i mer enn fem minutter, vet du at Google Search Console er skammelig høyt oppe på min liste over ting som gjør dagen litt bedre. Snekkeren har hammeren, og SEO-konsulenten har Google Search Console. Dette verktøyet lar deg blant annet se hvilke søkeord du rangerer for i dag, og er et flott utgangspunkt for den videre søkeordsanalysen. Det du ikke får i dette programmet er søkevolum, men dette kan du finne i verktøy som Googles egen Keyword Planner eller Ahrefs.

Men hva med konkurrentene?

I Google Search Console finner du kun informasjon om ditt eget nettsted. For å finne informasjon om dine konkurrenters rangeringer, må du enten gjøre det manuelt eller benytte deg av tredjeparts verktøy. I Idium er Ahrefs en stor favoritt.

Finn nye søkeord

Nå som du har kartlagt hvilke søkeord du og dine konkurrenter rangerer for i dag, har du sannsynligvis allerede en betydelig mengde søkeord og søkefraser du kan jobbe videre med. Ofte vil man likevel forsøke å finne uoppdagede muligheter, hvor du kan ta en solid posisjon i markedet.

Bruk gode verktøy eller benytt et byrå

Noe av det viktigste du kan gjøre på dette punktet er å investere penger i gode verktøy, eller å benytte deg av et byrå. Det å finne nye muligheter og nye søk å være synlig på, får gjerne et synlig resultat på bunnlinje. Dette er derfor en investering som ofte vil lønne seg økonomisk – og fra et rent markedsføringsperspektiv skader det heller ikke å gripe muligheter som dine konkurrenter ikke enda har oppdaget.

Kjenn dine kunder

På dette punktet vil du kanskje himle med øynene. Selvfølgelig kjenner du kundene dine, og du vet hva de er ute etter – hvis ikke ville du jo ikke drevet med det du gjør! Men spørsmålet er  hvordan du bruker denne kunnskapen.

Gå tilbake til første punkt, se på hvilke tematikker som er aktuelle for din virksomhet, og still deg selv følgende spørsmål:

Hvilke utfordringer har kundene mine?

– hvordan kan jeg tilby en løsning?

Hvilke spørsmål vil de stille?

– hvordan kan jeg gi et svar?

Hva er kundene mine opptatt av?

– reflekteres det i innholdet mitt?

Når du har svaret på disse spørsmålene, vil du finne inspirasjon til innhold som ikke noe søkeordsverktøy i verden kunne gitt deg.

Føler du at du ikke har informasjonen som er nødvendig for å gi gode svar på spørsmålene over, er det enkleste ofte det beste: Spør kundene dine. Det skader uansett ikke å vite så mye som mulig om de som kjøper produktene og tjeneste dine.

 

Vær bevisst på søkevolum, men ikke heng deg opp i det

De fleste gode verktøy for keyword research gir deg et estimert månedlig søkevolum – altså et mål på hvor mange søk i måneden det er på søkeordene du undersøker. Det kan være fristende å med én gang gå etter de søkende med høyest volum, men det er viktig å huske på at det ofte er her konkurransen er sterkest. Derfor kan det ofte være lurt å satse på de litt mindre populære søkeordene: Her vil konkurransen være mindre, og trafikken er som regel vel så relevant – om enn ikke like høyt i volum.

Du bør selvfølgelig sette en begrensing på hvor lite populære søkeordene du retter deg mot kan være. Et månedlig søkevolum på mellom 50 til 100 kan gi deg flere gode leads, men når søkevolumet er mellom 0 og 10 kan det være vanskelig. Dette vil selvfølgelig være avhengig av bransje og grad av konkurranse i markedet: Et lavt søkevolum trenger ikke være en grunn til å ikke ta med søkeordet i beregningen om de relaterte produktene og tjenestene står for en stor del av din omsetning.

Les også: En sjekkliste for teknisk SEO.

Grupper søkeordene dine

Nå bør du ha en ganske omfattende liste med relevante søkeord og søkefraser, bestående av dine og dine konkurrenters eksisterende søkeord, og nye søkeord med høyt potensial.

Det er nå på tide med den kjedeligste, men kanskje viktigste delen av jobben: Gruppering av søkeord. Her vil du møte på flere av de mer utbredte teoriene fra markedsføring og bedriftsledelse.

Inndelingen av søkeord bør gjøres grundig, og med bakgrunn i følgende struktur:

  • Hovedtema
  • Intensjon
  • Forretningsverdi

 

Hovedtema

I den store listen med søkeord du nå sitter på har du helt sikkert klart å identifisere flere håndfuller med tematikk som går igjen. Slik søkemotorenes algoritmer fungerer, er det sidens tema som vektlegges, ikke nødvendigvis mengden av aktuelle nøkkelord som er brukt på den respektive siden.

Dette betyr at du kan gruppere søkeord og søkefraser inn i hovedtemaer som er dekkende for de relevante søkeordene. Hvert av disse temaene kan være en egen side, og de respektive søkeordene kan være inspirasjon til innholdet på denne siden. Eventuelt kan du lage en kategoriside som dekker hovedtemaet, og undersider som tar for seg de mest aktuelle søkeordene. Uansett hva du velger, blir prosessen langt lettere når du jobber temabasert.

Intensjon

Her er vi inne på klassisk markedsføringsteori: Intensjonsanalyse. Formålet med dette er å gruppere søkeordene innenfor hvert hovedtema videre inn i undergrupper, ved å se på brukerens intensjon ved å benytte seg av det respektive søkeordet.

La oss ta et eksempel: Bak søket “rørlegger” kan det ligge flere intensjoner. Brukeren kan ha et ønske om å finne en rørlegger i nærområdet til et mindre oppdrag, han eller hun lurer kanskje på hvordan man selv kan bli rørlegger, eller kanskje ønsker brukeren å kjøpe VVS-utstyr.Dersom vi derimot tar søkefrasene “rørleggervakt” eller “vannlekkasje bad” blir intensjonen tydeligere.

Ved å dele søkeordene inn i intensjon, vil det altså bli mye lettere å skrive innhold som gir svar på spørsmålene brukeren måtte ha, og som dermed vil rangere godt i Google.

Forretningsverdi

For de fleste handler synlighet på nett om resultatet på bunnlinja. Dette er noe som ikke må undervurderes i arbeidet med en søkeordsanalyse.

Finn ut hvilke søkeord  som i størst grad påvirker omsetningen, og hvilke søkeord som kanskje ikke gir så mye i inntekt, men som kan være verdifulle i det lange løp. Det er langt fra sikkert at de søkeordene som gir mest trafikk, er de samme som til syvende og sist sørger for lønnsomheten i bedriften. Derfor er det viktig at man her prioriterer godt og ser litt lenger enn oppadgående kurver i Google Analytics.

Etter søkeordsanalysen

Etter å ha brukt en solid mengde tid og energi på søkeordsanalysen begynner den virkelige jobben. Nå skal innhold produseres, publiseres og følges opp. Hvis søkeordsanalysen som ligger til grunn er utfyllende nok, vil du ha flere måneder med givende arbeid foran deg – før hele prosessen med en søkeordsanalyse starter på nytt.