Bilde av en skjerm og hender som jobber

Vil det lønne seg å investere i nettmarkedsføring?

Det er noe som heter at for å tjene penger må man bruke penger. Hemmeligheten er å vite hva som vil lønne seg for nettopp din bedrift.

Som økonom og administrerende direktør i Idium vil jeg gi deg tips om hvordan du kan regne på om en investering vil lønne seg eller ikke.

For å avgjøre hvorvidt en investering er lønnsom eller ikke, må du se på om den fremtidige kontantstrømmen fra investeringen, med nåverdi (diskontering), vil bli høyere enn investeringskostnaden. I praksis kan dette være en vanskelig øvelse.

Spesielt utfordrende kan det bli ved investering i markedsføring – hvor konkrete effekter og målbarhet av resultater er usikre og vanskelig å finne ut av selv i etterkant. En halv sides reklame i en riksavis for eksempel, vet man at har verdi  – og man vet kostnaden, men det er ofte tilnærmet umulig å finne hva den genererte av verdi på kort og lang sikt. Et gammel uttrykk sier at halvparten av all investering i reklame er bortkastet – utfordringen er jo bare å vite hvilken halvdel.

Så hva skal man gjøre?  Jo, man kan forsøke å analysere så godt som praktisk mulig. Det er en klar trend at flere bedrifter går bort fra tradisjonell reklame over til økt bruk av digital markedsføring fordi det har vist seg å ha en bedre effekt i å nå kundene. Dette henger sammen med samfunnsendringer som økning i bruk av mobile enheter, sosiale medier, netthandel osv. Men fortsatt er jo utfordringen – hvor bør man ivestere markedskronene, og hvordan avgjør man om det er lønnsomt?S

Som mediebyrå tilbyr Idium en rekke produkter innen nettmarkedsføring, og bistår med veiledning av hvilke produkter som vil ha størst effekt for hver enkelt bedrift vi bistår. Ulike bedrifter og bransjer har ulike behov og utfordringer.

Dette innebærer å levere eller tilby blant annet:

 • Nettsider (små/store – for SMB markedet)
 • Netthandel
 • Chat
 • Nyhetsbrev
 • Mobiltilpasning
 • Sosiale medier
 • Google apps
 • Google Analytics
 • Søkemotoroptimalisering
 • Nettannonsering (formidling)
 • Rådgivning
 • Design
 • Seminarer, workshops og kurs
 • Mediebyrå-avtale (rådgivning i forhold til bruk av markedsmidler, praktisk gjennomføring osv.)
 • Gratis support

Eksempler på hvilket investeringsforslag med prisindikasjon vi har til din bedrift:

 • Medierådgivning (analyse/forslag til markedsplan) 10.000
 • Ny nettside (15.000-150.000)
 • Facebook/linkedin tilstedeværelse (20.000)
 • Søkemotor optimalisering (20.000)
 • Webshop  (40.000)
 • Chat (30.000)
 • Google ads (30.000)
 • Vedlikeholdsavtale (oppdateringer, drift, support) (årlig 25.000)

Etter kontakt med en kundekonsulent i  Idium vil du sikkert se nytteverdi i flere av disse tjenestene, som vil kunne medføre at din bedrift får et tilbud som er tilpasset din bedrift på for eksempel 100.000-200.000 kroner.  Og det er jo ofte slik at det høres fint ut. Men du må samtidig også vurdere lønnsomheten. Men hvordan…?

En investering i et eller flere av disse produktene kan påvirke flere ting for din bedrift:

 1. Effekt på salg (flere kunder – mersalg på eksisterende)
 2. Effekt på redusering av kundefrafall
 3. Øvrige effekter
 • Reduserte kostnader. Kan du spare noe på å gjøre dette? (enklere)
 • Ansatte. Hva er effekten for ansatte og andre interessenter? (tro på bedrift, informasjon osv.)
 • Merkekjennskap/image
 • Hva hvis konkurrenten gjør dette – og ikke du?
 • Kundetilfredshet
 • Kunnskap om kunder og nettmarkedsføring

For å tallfeste disse effektene må det litt økonomisk analyse til. Dette trenger vi å finne ut sammen:

 • Hvis inntektene dine øker (eller reduseres) med f.eks 1 % –  hvor mye endres kostnadene?
  I forhold til økonomiske begreper; hva er dekningsgraden, bruttofortjeneste, grensekostnad/inntekt, sprangvise faste kostnader eller andre effekter?
 • Hvor mange kunder mister du årlig per tid – og hvorfor?
  På grunn av konkurrenter, lite informasjon, manglende synlighet, oppfølging eller annet? Kan denne investeringen påvirke noe av dette? Hva ville effekten av for eksempel 3 % redusert kundefrafall utgjøre?
 • Hvor lang tid har investeringen effekt?
  Hvis den har sannsynlig levetid på over tre år, så skal også investeringen kostnadsføres over levetiden – slik at man må regne ut kostnad/inntekt pr år over flere år

Det er lett å tenke at dette er jo fortsatt for komplisert og usikkert å regne på, da mye av dette er avhengig av forutsetninger. Ja, det er det. Men i Idium forsøker vi å gjøre dette enklere og klarere for deg ved å stille noen få spørsmål. Vi er nemlig overbevist om at et veiledet tilbud i de aller fleste tilfeller gir vinn-vinn.

Kan du svare ja på følgende?

 • Tror du at salget kan økes med min 1 % pga investeringen (alternativt x nye kunder)?
 • Tror du at kundefrafall kan reduseres med 3 %?
 • Tror du at øvrige effekter kan verdsettes til over 20 % av investeringen?

Hvis svaret er ja på disse så kan vi felles regne verdien for deg basert på analysen over.

Eksempel: Investering 150.000. Du omsetter for 50 millioner, har 40 % dekningsgrad og mister 6 % av kundene årlig.

Effekt over tre år: Økt salg 1 %; 500.000 – resultatendring 200.000. Redusert churn 3 %: effekt 90.000. Øvrige effekter 20 % = 30.000.

Fordelt over tre år: årlig investering 50.000 – sum resultateffekt = 310.000 per år.

‘Nja, kanskje vil ikke effekten være så stor´, tenker du….? Men hvis du enten investerer mer for å oppnå det samme, eller effekten kun er en tredjedel av dette, så er det fortsatt svært lønnsomt!

Hvorfor ikke ta en uforpliktende prat med oss for å se regnestykket for din bedrift? Ingenting å tape – men sannsynligvis mye å vinne.