Juristenes Utdanningssenter

Juristenes Utdanningsenter (JUS) er en non-profit organisasjon som sørger for at standarden til våre lovansvarlige holder høyeste nivå.

Å sette en standard er å være ledende, utvikle seg, gå foran som et godt eksempel, men også å holde seg innenfor de rammene som er gitt.

Sammen med sine medlemmer setter JUS rammene for profesjonens kvalitet og kompetanse, og beskytter rettssikkerheten i samfunnet som følge av det. I den visuelle identiteten til JUS er rammene brukt som et grafisk og bærende profilelement, sammen med et formspråk som hinter om fullføring og utførelse.

Besøk Juristenes Utdanningssenter

Trenger du hjelp til å lage en markedsplan?

Ønsker du å komme igang med markedsføringen av din bedrift, men vet ikke helt hvor du skal starte? Hjemmesidehusets dyktige medierådgivere kan hjelpe deg.

Ta kontakt med en rådgiver