Tilgjengelighetserklæring

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til 12 nye som gjelder fra februar 2023.

På denne siden vil vi beskrive kjente svakheter, blant de 47 kravene som omhandler dette. Vi leverer i dag nettsider på 2 forskjellige plattformer og drifter en eldre plattform. 

Om vår leveranse på Mono og Umbraco

I alle prosjekter som leveres på både Mono og Umbraco, har vi fokus på universell utforming. Alle løsninger blir testet før de blir lansert, testene utføres av mennesker, noe som vil si at menneskelige feil kan oppstå.

Testverktøy som brukes er:

  • WAVE
  • Siteimprove Accessibility Checker
  • ARIA DevTools
  • W3C Validator
  • Colour Contrast Checker

Om nettsiden er eldre enn 2020, kan det være at nettsiden ikke følger alle krav. I 2019 så ble et stort antall nettsider migrert fra eldre plattformer. På disse sidene kan det være større avvik spesielt om bedriften må følge de nye kravene som gjelder offentlig sektor. Når nettsiden leveres fra oss sjekker vi at vi følger kravene, men har du eller noen i din bedrift lagt til og/eller endret på nettsiden i ettertid, uten å følge reglene, kan det være mer å rydde opp i enn det som står nevnt under. Det kan være en tanke å sjekke om du har lagt til tittel på bildene, brukt kontrastvennlige farger/størrelser på tekst, tekstet eventuelle videoer du har lagt ut osv.

 

Du kan lese mer hos uutilsynet her

 

Avdekket feil på de forskjellige plattformene

Sammen med en ekstern part har vi kjørt analyser på både Mono og Umbraco (Igloo). Disse analysene har avdekket få feil på de tekniske plattformene i henhold til kravene. Alle kundene har mulighet til å kunne endre innhold på løsningene og hvis man ikke følger standardene med f.eks tittel på bilde og riktig bruk av overskrifter så kan dette skape feil.

Hva kan vi bistå med?

Denne siden skal være til hjelp slik at våre kunder får litt mer innsikt i hvordan plattformene leverer i forhold til kravene som er satt. Idium vil ikke fylle ut og levere tilgjengelighetserklæring for våre kunder, innsending av erklæring kan gjøres via uustatus.no

Vi kan bistå med:

  1. En ny QA for å avdekke feil og estimere hvor mange timer man må regne på å utføre justering av feil opp mot krav. På større sider vil kun et utvalg av sidene bli sjekket. Vi kan da gi beskrivelse på gjengående feil slik at du som kunde kan endre dette selv.
  2. Justering av feil opp mot krav. (WCAG 2.0-standarden og WCAG 2.1-standarden)

Pris vil bli estimert i hvert enkelt tilfelle, og ligger på 1500,- per konsulenttime.

 

Denne siden ble sist oppdatert 18.01.2023 og vil bli oppdatert løpende ved nye funn.